image image image
Bonnevieprisen 2017 til Asbjørn Moen Bonnevieprisen 2017 gikk til Asbjørn Moen. Asbjørn Moen fikk prisen for sitt mangeårige engasjement for myr og kulturlandskap. 
Om BIO
Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca 1000 medlemmer. Foreningen organiserer universitetsutdannede biologer innen alle yrkeskategorier. BIO er også åpen for biologer under utdanning. Andre med interesse for biologi kan bli støttemedlem.  
Formål BIOs formål er å • Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer • Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet • Arbeide for å styrke biologifaget i skolen • Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen • Utgi foreningens tidsskrift • Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner

BIOs årsmøte 2018 blir onsdag  18. april
i  Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo.

Les mer …

Filmene fra BIO-konferansen 2017 er ferdig redigert og du kan se dem her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6zSfYNSRHak2hOQaQ9H5YEGURb6GS1PI

 

I neste nummer av av bladet vårt er flere biologer invitert til å fortelle om en biologibok som har betydd mye for dem. Hva som er en biologibok er noen ganger tolket ganske fritt, og vi presenterer et spennende knippe bøker som vi håper at flere vil få opp øynene for. 

Les mer …

Spør en biolog!

Spør en biolog

Vil du vite om giraffer kan svømme? Om veps kan gå på fylla? Om biologisk mangfold blant potteplanter og på baderom? Hva du egentlig spiste sist sopptur? Du kan få svar på det meste hvis du bare spør en biolog! Sannheten er noen tastetrykk unna! Spør en biolog!

Siste fra forumet