SYMBIOSE: I årets BIO-konferanse  markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endosymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn. 
 

Program

 

 

08:30 - 09:00   Registrering og kaffe
         
09:00 - 09:07   Velkommen ved Kirsten Borse Haraldsen
         
09:07 - 09:15   Åpning. Leder institutt for biovitenskap UiO, Rein Aasland
         
        DEL 1: ENDOSYMBIOSEN
09:15 - 09:25   Endosymbiontteorien 50 år ved UiB
        Anders Goksøyr
         
09:25 - 10:25   One plus one equals one: historical and modern perspectives on endosymbiotic theory
        John M. Archibald, Dalhousie University, Canada
         
10:25   10:55   Symbiose og havets alger
        Bente Edvardsen
         
10:55 - 11:15   Kaffe/frukt
         
        DEL 2: NATUREN
11:15 - 11:45   It’s complicated. Mykorrhiza – et mangslungent samliv mellom planterøtter og sopp
        Håvard Kauserud
         
11:45 - 12:15   Summende symbioser: Insekters intrikate samliv med andre
        Anne Sverdrup-Thygeson
         
12:15 - 12:55   PechaKucha-foredrag og kort innlegg
       

Anders Krabberød: Samliv i et glasshus
Einar Timdal: Lav - den klassiske symbiosen
Jens Ådne Rekkedal Haga: Respiratorisk symbiose
Klaus Høiland:  Sopp, gras, insekt, beitedyr = én symbiose
Film. Forsker: Raoul Wolf av Simen Kjellin

         
12:55 - 13:10   Utdeling av Bonnevieprisen
         
13:10 - 14:10   Lunsj
         
        DEL 3: MENNESKET OG SAMFUNN
14:10 - 14:55   PechaKucha-foredrag og kort innlegg
       

Cellen, lansering av ny undervisningsfilm  ved Tone Gregers og Pål Solum
Vilde Olsson: Biologiolympiaden
Jeanette Viken: Skogen: et liv i antatt stillhet
Anna Blix:  Naturvern og politikk: Slik mestrer vi symbiosen
Ketil Stoknes: Mikrobiologiske symbioser i sirkulærøkonomien
Michael Koomey. The Norwegian PhD School in Infection Biology and Antimicrobials

         
14:55 - 15:25   Tarmbakteriene og oss
        Johannes Espolin Roksund Hov
         
15:25 - 15:55   Samarbeid fra celle til samfunn
        Dag O. Hessen
         

 

 

Fra ca kl 16  inviteres du til Pub. 

 

BIO-konferansen 2017 arrangeres av:

BIO   tomtestiftelsen l
 Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen.

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB

 

Tid og sted: Fredag 3. november, kl 08.30-17.00 i Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3. Universitetet i Oslo Blindern.