SYMBIOSE: I årets BIO-konferanse  markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endosymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn. 
 

Program

 

 

08:30 - 09:00   Registrering og kaffe
         
09:00 - 09:10   Velkommen
         
09:10 - 09:30   Åpning
         
        DEL 1: ENDOSYMBIOSEN
09:30 - 09:40   Endosymbiontteorien 50 år ved UiB
        Anders Goksøyr
         
09:40 - 10:40   One plus one equals one: historical and modern perspectives on endosymbiotic theory
        John M. Archibald, Dalhousie University, Canada
         
10:40   11:10   Symbiose og havets alger
        Bente Edvardsen
         
11:10 - 11:30   Kaffe/frukt
         
        DEL 2: NATUREN
11:30 - 12:00   It’s complicated. Mykorrhiza – et mangslungent samliv mellom planterøtter og sopp
        Håvard Kauserud
         
12:00 - 12:30   Summende symbioser: Insekters intrikate samliv med andre
        Anne Sverdrup-Thygeson
         
12:30 - 13:00   PechaKucha-foredrag
       

Anders Krabberød: Samliv i et glasshus
Einar Timdal: Lav - den klassiske symbiosen
Jens Ådne Rekkedal Haga: Respiratorisk symbiose
Klaus Høiland:  Sopp, gras, insekt, beitedyr = én symbiose

         
13:00 - 13:20   Utdeling av Bonnevieprisen
         
13:20 - 14:20   Lunsj
         
        DEL 3: MENNESKET OG SAMFUNN
14:20 - 14:50   Tarmbakteriene og oss
        Johannes Espolin Roksund Hov
         
14:50 - 15:20   PechaKucha-foredrag
       

Vilde Olsson: Biologiolympiaden
Janette Viken: Trær snakker sammen
Anna Blix:  Naturvern og politikk: Slik mestrer vi symbiosen
Ketil Stoknes: Mikrobiologiske symbioser i sirkulærøkonomien

         
15:20 - 15:50   Samarbeid fra celle til samfunn
        Dag O. Hessen
         

 

 

Fra ca kl 16  inviteres du til Pub. 

 

BIO-konferansen 2017 arrangeres av:

BIO   tomtestiftelsen l
 Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen.

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB

Tid og sted: Fredag 3. november, kl 08.30-17.00 i Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3. Universitetet i Oslo Blindern.