Snutetutes bakvendte reiseVåren 2017 får nye studentmedlemmer boka "Snutetutes bakvendte reise" i gave sammen med medlemsskapet. Studentmedlemskap koster kr 175 for 2017. Meld deg inn innen 15. juli, så får du bok tilsendt!


Norsk Biologforening er en frivillig forening. Vi har som mål og samle flest mulig biologer og biologiinteresserte i foreningen. BIO utgir foreningens tildsskrift Biolog og arrangerer konferanser, feltkurs og etterutdanningskurs for biologer. Krav til fullt medlemskap er minst ett års utdannelse i biologi på universitetsnivå, eller annen relevant kompetanse som vurderes individuelt av styret. Støttemedlemskap er åpent for alle interesserte. Som medlem får du tilsendt tidskriftet Biolog tre til fire ganger i året. Institusjoner kan abonnere på bladet.